Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Eiab Finland Oy
Aputoiminimi: Suomen Ledtuote
Y-tunnus: 0601673-2
Mestarintie 14
06150 Porvoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Carola Nurmela
+358 50 436 0633
eiab@eiab.fi

3. Rekisterin nimi

Eiab Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Eiab Finland Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten suoramarkkinoinnissa, myynneissä ja muissa samankaltaisissa kohteissa (esim. markkinatutkimus).

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen postiosoite
  • Yrityksen puhelinnumero
  • Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin yllä mainittu tietosisältö saadaan Eiab Finland Oy:n omasta toiminnasta sekä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään infomateriaalin lähettämiseen ja mainostarkoituksiimme ainoastaan Eiab Finland Oy:n toimesta. Emme jaa mitään tietoa kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta palvelujentarjoajia, jotka toimivat puolestamme tai joiden puolesta toimimme. Tiedot rekisteristä hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Pyynnöt tietojen hävittämisestä tai tarkistamisesta tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan markkinointitarkoituksissa luovuttaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu luvattomalta käytöltä. Rekisteri on vain sellaisten henkilöiden käytettävissä joiden tehtävät edellyttävät rekisterimerkintöjen käsittelyä. Rekisteri on suojattu salasanalla.

Copyright © Eiab Finland Oy 2019